Terug naar overzicht

Geen voldoende voor incompleet tentamen

Een student van de Academie voor Sociale Studies in Breda heeft op 24 januari een tentamen van de minor ‘werken in een gedwongen kader gedaan’. Bij het nakijken merkt de docent dat blad 9 van 9 ontbreekt. Daardoor ontbreekt ook het laatste deel van de opdracht. De student meldt het ontbrekende deel wel degelijk te hebben gemaakt en ingeleverd.

De docent geeft een 4,2 voor het werk. Het ontbrekende deel is daarin niet meegewogen. Bovendien was het toetswerk van dermate kwaliteit dat de beoordelende docent niet op voorhand wilde aannemen dat het ontbrekende deel voldoende kwaliteit zou zijn geweest. De student tekent hier bezwaar tegen aan. De examencommissie stelt de docent in zijn gelijk. Daarop gaat de student in beroep bij het College van Beroep (CvB), de onafhankelijke rechtbank van Avans.

Tijdens de zitting worden de student en de bij het tentamen aanwezige surveillant uitgebreid gehoord. Volgens het CvB levert dit geen feiten op die aannemelijk maken dat de student het ontbrekende deel daadwerkelijk aan de surveillant heeft aangeboden.

‘Doordat het toetswerk incompleet is, kan niet worden beoordeeld of de student de vereiste competenties en kennis bezit’, aldus het College. ‘Er zijn geen concrete aanwijzingen dat de student over zodanige kwaliteiten beschikt dat het ontbrekende deel van het toetswerk de gegeven 4,2 naar een voldoende zou tillen.’

Daarom acht het CvB het beroep van de student ongegrond. De student moet het tentamen herkansen en krijgt geen voldoende voor het al gemaakte tentamen. [AR]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?