Terug naar overzicht

Gymcursus pabo ingekort

Dijksma stelde voor om twee van de vier modules van de cursus gymonderwijs samen te voegen, zodat deze met een kwart wordt ingeperkt. CDA'er Jan Jacob van Dijk kwam daarop met een motie om de eerste twee modules als verplicht onderdeel in het pabo-programma op te nemen. Hij ziet liever dat alle afgestudeerde onderwijzers een gymbevoegdheid hebben.

Kamerlid Jasper van Dijk van de SP vond het belangrijker dat het niveau van het gymnastiekonderwijs op peil blijft en diende een motie in tegen de voorgenomen inkorting. De staatssecretaris ontraadde beide moties en vond een meerderheid van de Kamer achter zich.

Pabostudenten en afgestudeerden volgen de cursus om gymles te mogen geven aan de groepen drie tot en met acht van de basisschool. Veel studenten vinden de leergang echter te zwaar. Door de cursus te verlichten verwacht Dijksma dat meer onderwijzers hun gymbevoegdheid halen, zodat zij makkelijker een baan vinden en het oplopende tekort aan gymdocenten op de basisscholen oplost.

Als de cursus verlicht wordt, is het voor pabostudenten van Avans mogelijk om binnen hun reguliere opleiding de leerbevoegdheid te halen. ‘Nu wordt driekwart van de cursus aangeboden in de vorm van een minor en kunnen de studenten het resterende half jaar van de cursus na hun afstuderen volgen,’ vertelt Nicole van Son, directeur van de Pabo in Breda. ‘Als de cursus wordt ingeperkt, vervalt het gedeelte na hun studie.’ [HOP/GR/MK]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?