Terug naar overzicht

Hbo-propedeuse op de havo

Bij wijze van experiment mogen havisten van het Roelof van Echten College vanaf september 2009 hbo-vakken gaan volgen in de vrije uren van hun keuzeprofiel. Daarmee kunnen ze vrijstellingen krijgen van de Stenden Hogeschool, voorheen de Christelijke Hogeschool Nederland en de Hogeschool Drenthe. Havisten die goed hun best doen mogen de propedeuse zelfs helemaal overslaan en in het tweede jaar beginnen.

Tweeënhalf miljoen euro is hiervoor beschikbaar: bedrijven in de regio investeren bijna anderhalf miljoen en het platform voor beroepsonderwijs legt een miljoen euro bij. ‘De regio heeft een lagere deelname aan het hoger onderwijs dan de rest van Nederland’, zegt Stenden-bestuurder Klaas-Wybo van der Hoek. ‘Daar moet iets aan veranderen. We willen laten zien dat het hbo niet eng is en dat het best interessant is wat daar gebeurt.’

De initiatiefnemers weten niet zeker of het haalbaar is om een hbo-propedeuse naast een havo-programma te volgen. Hoeveel leerlingen hier interesse in zullen hebben, blijft ook gissen. ‘Daar is het een experiment voor’, aldus Van der Hoek.

Intussen kijken de concurrenten sceptisch toe. ‘De uitval van studenten door gebrekkige taal- en rekenvaardigheid is hoog’, benadrukt bestuurslid Diane Keizer van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. ‘En nu zouden deze havisten een hele propedeuse naast hun gewone eindexamen kunnen doen? Ik ben heel benieuwd. Voor hoeveel scholieren is zoiets weggelegd?’

Ook de Groningse Hanzehogeschool wil afwachten. ‘Scholieren hebben moeite met het kiezen van een vervolgopleiding en dat zullen ze nu op nog jongere leeftijd moeten doen’, zegt een woordvoerder. ‘Wij zien zelf meer in meeloopdagen en samenwerking met ROC’s. Maar we volgen het experiment met interesse.’

Onbekend is nog welke hbo-studies de scholieren aangeboden krijgen. Economische en technische opleidingen liggen voor de hand, zegt projectleider Lineke de Vries van het Roelof van Echten College, maar misschien ook lerarenopleidingen.

De leerlingen volgen algemene hbo-vakken, zoals management, communicatie en onderzoeksvaardigheden. Ze zullen naar verwachting wel extra huiswerk moeten maken. Het past niet allemaal in de vrije uurtjes, verwacht Van der Hoek van Stenden Hogeschool.

De HBO-raad staat welwillend tegenover het initiatief. ‘Het kan een goede manier zijn om de doorstroom te bevorderen’, zegt een woordvoerder, ‘zolang het zorgvuldig gebeurt. En laten we daarvan uitgaan.’ [BB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?