Terug naar overzicht

HBO-raad teleurgesteld over actieplan leraren

Twee dagen voerden vakbonden en werkgevers overleg met minister Plasterk over het plan om 1,1 miljard euro vrij te spelen voor de lerarensalarissen. Vooral de bonden roerden zich: de salarisverhoging moest duidelijk worden geoormerkt en de bezuiniging van honderd miljoen euro op de seniorendagen van oudere werknemers moest van tafel.

Versobering van de seniorenregeling was voor de bonden vooral zo moeilijk te verkopen omdat de ‘nahossers’ er nadelige gevolgen van zouden ondervinden. Onder druk van bezuinigingen moest deze groep docenten in 1985 voor een beduidend lager salaris aan de slag dan de generatie boven hen. De vakbonden keurden deze bezuiniging destijds goed, tot woede van de ‘nahossers’. Als de oorspronkelijke plannen van Plasterk nu waren doorgegaan, was deze groep docenten ‘dubbel gepakt’. Overigens gaf de minister onlangs al in de Volkskrant aan dat hij de nahossers wilde sparen. Maar voor de bonden was dat niet voldoende.

Naast de plannen die Plasterk had met de seniorenregeling wilde de bewindsman ook honderd miljoen voor de leraren ophalen via een structurele verhoging van het collegegeld met 22 euro per jaar. Volgens de AOb-woordvoerder is dat onderwerp niet op tafel gekomen. ‘We hebben dat voornemen in een eerder stadium afgewezen, maar het is aan de Tweede Kamer om daar nog iets aan te doen. Dit overleg ging over de arbeidsvoorwaarden. Over de verdere financiering hebben we niets te zeggen.’ [TdO/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?