Terug naar overzicht

Hoger onderwijs pot reserves niet op

De AOb voert momenteel actie om onderwijsinstellingen te bewegen minder geld achter de hand te houden.  Via de website www.hoerijkismijnschoolbestuur.nl wil de bond laten zien dat het Nederlandse onderwijs te veel spaart. De solvabiliteit – het vermogen om aan langlopende verplichtingen te kunnen voldoen – loopt daardoor vaak op tot boven de volgens de AOb wenselijke norm van zestig procent.

Overigens is de actie van de bond vooral gericht tegen basisscholen. Daar mag de solvabiliteit van instellingen niet boven de vijfenveertig procent komen. Over deze sector levert het CBS geen data.

Eerder gaf Harry Koopman, voorzitter van de Raad van Bestuur van Avans zijn oordeel over de website van de Aob.[TdO/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?