Terug naar overzicht

Hogeschool Rotterdam versoepelt regels taal- en rekentoets

‘Als we de uitslag van de taaltoets strikt zouden hanteren’, zegt bestuurslid Gerard van Drielen in het hogeschoolblad Profielen, ‘dan zou zestig procent van de totale instroom en zeventig procent van de allochtone studenten in het eerste jaar afvallen.’ Dat vindt hij ‘onacceptabel’.

Hiermee biedt de Hogeschool Rotterdam vooralsnog de enige opleiding tot leraar basisonderwijs aan waar de studenten een jaar langer herkansingen mogen maken. Landelijk is afgesproken om studenten van de opleiding weg te sturen als ze het niet in één jaar zouden redden.

 

‘Wij vinden het belangrijk dat studenten van Marokkaanse, Turkse en Antilliaanse afkomst straks voor de klas komen’, licht Van Drielen desgevraagd nader toe. ‘Bijna zeventig procent van de kinderen in Rotterdam is allochtoon. Dan moeten er ook leraren zijn die hun achtergrond kennen. We gaan niet tornen aan de eisen, maar we willen met een zekere wijsheid getalenteerde studenten behouden. We gaan ze een heleboel extra onderwijs geven.’

 

‘De eindbeslissing ligt altijd bij de instelling zelf’, zegt een woordvoerder van de HBO-raad. De koepelorganisatie is met de maatregel van de hogeschool akkoord gegaan, maar dat ging niet vanzelf. ‘Het is een gigantisch dilemma: zoveel studenten wegsturen, waaronder veel allochtonen, of toch een jaar langer aan hun vaardigheden werken. Het spanningsveld was in Rotterdam dermate groot, dat de beslissing zo uitviel.’

 

De oppositie in de Tweede Kamer reageert verdeeld. SP-kamerlid Jasper van Dijk ligt er niet wakker van. ‘De toetsen zijn een middel, geen doel op zich. De pabo-studenten moeten uiteindelijk goede leraren worden. Als ze het niveau niet in één jaar, maar in twee jaar halen, dan valt daar met mij wel over te praten. Eindtermen voor de pabo lijken me belangrijker dan de toets in het eerste studiejaar.’

 

Maar het zijn helemaal geen eindtermen, meent Halbe Zijlstra van de VVD. ‘De toetsen zijn bedoeld om het beginniveau te garanderen. Deze studenten hebben kennelijk de helft van hun studietijd nodig om het niveau te halen waarop ze eigenlijk hadden moeten beginnen: het niveau van groep 8. Moeten die straks onze kinderen lesgeven? De hogeschool steekt zijn kop in het zand. De maatregel is buitengewoon onverstandig.’ Bovendien vindt Zijlstra dat je geen uitzonderingen moet maken: ‘Zo’n toets is voor iedereen of voor niemand.’

Jan Jacob van Dijk van regeringspartij CDA neigt naar de eerste positie. ‘Ik voel mee met het dilemma van de hogeschool. Als iemand met een jaar extra alsnog een goede leraar kan worden, dan wil je die kans niet laten schieten. Aan de andere kant: als de student ook in twee jaar de toetsen niet heeft gehaald, dan heeft hij nog meer tijd verknoeid. In het tweede jaar lopen de studenten bovendien stage en staan ze al voor de klas. Er rust een zware verantwoordelijkheid op de pabo’s.’ [BB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?