Terug naar overzicht

ISO wil intakegesprekken voor scholieren

De hogescholen hebben net aangekondigd dat ze een intake willen invoeren voor aankomende pabo-studenten. De Hogeschool Inholland gaat nog verder en wil iedere aankomende student voor een gesprek uitnodigen. En vorige week stelde de Raad voor Werk en Inkomen dat scholieren beter begeleid moeten worden in hun studiekeuze.

Het ISO geeft het vliegwiel graag een extra zwengel. De organisatie heeft universiteitenvereniging VSNU en de HBO-raad gevraagd om alle opleidingen intakegesprekken te laten organiseren. Dat zou de uitval van studenten in het hoger onderwijs sterk terugdringen. In zulke gesprekken zouden kennisachterstanden en onrealistische studieverwachtingen vroegtijdig aan het licht kunnen komen.

Minister Plasterk wil de studieuitval van grofweg dertig procent halveren. Hij staat niet onwelwillend tegenover het idee van intakegesprekken. Eind mei komt hij erop terug als hij reageert op het rapport ‘Ruim baan voor talent’.

Universiteitenvereniging VSNU noemt de intake ‘een beproefd middel’. De university colleges maken er bijvoorbeeld al gebruik van. ‘Ik heb de indruk dat het steeds vaker gebeurt’, zegt een woordvoerder. ‘Maar we willen het wel overlaten aan de faculteiten zelf. We willen geen one-size-fits-all-benadering.’

De HBO-raad vindt het ‘hartstikke goed dat het ISO meedenkt’ over het terugdringen van de uitval. De raad gaat ernaar kijken en wil graag met het ISO praten. Of het intakegesprek werkelijk aan iedere opleiding moet worden ingevoerd, valt volgens een woordvoerder nog te bezien. [BB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?