Terug naar overzicht

Kamervragen over weren allochtone pabostagiairs

Dibi reageert op de uitkomsten van een onderzoek in opdracht van het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO). Daaruit kwam onder meer naar voren dat allochtone pabostudenten moeilijker aan een stageplek komen. Dit is een van de redenen van hun hoge uitval.

Directeur Freddy Weima van het SBO, waarin werkgevers en werknemers uit het onderwijs zijn verenigd, kaartte de stageproblemen opnieuw aan. ‘We kunnen het niet keihard met cijfers onderbouwen, want het is een subtiele problematiek. Het gaat dan bijvoorbeeld om een allochtone student die na het schrijven van een sollicitatiebrief niet uitgenodigd wordt voor een gesprek.’

Kamerlid Dibi bepleit “harde afspraken” met alle betrokken partijen om de uitval van allochtone pabostudenten tegen te gaan. Weima is het hiermee eens. ‘Scholen hebben leraren nodig en we moeten alle talenten benutten’, zegt hij. Hij kan zich vinden in de maatregel van de Hogeschool Rotterdam om de herkansingen van de verplichte taal- en rekentoets bij de pabo uit te breiden naar het tweede jaar. Maar dan dient in de propedeuse wel voldoende aandacht te zijn voor deze vakken en het moet passen binnen de afspraken met de minister.

Weima: ‘Pabo’s kunnen verder afspraken maken met scholen in de regio’s over het aantal te plaatsen studenten. Daar kan ook landelijke een overeenkomst over worden gemaakt.’ Hij vindt aparte afspraken voor allochtone studenten niet nodig.

Het stagebureau van de Pabo in Breda ondervindt weinig problemen bij het vinden van stageplaatsen voor allochtone studenten. ‘Gedurende de eerste drie jaar van de opleiding plaatsen we onze studenten op opleidingsscholen. In overleg met de stagescholen hebben we het standpunt ingenomen dat studenten met een niet-gezichtsbedekkende hoofddoek niet geweigerd mogen worden’, vertelt stagecoördinator Constance Janssen. ‘Incidenteel is het voorgekomen, maar over het algemeen worden allochtone studenten niet geweerd.’
[GR/HOP, MK]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?