Terug naar overzicht

Mbo beter aansluiten op ICT-opleidingen

Elk mbo had verschillende docenten afgevaardigd. Studenten die de overstap hebben gemaakt, praatten hen bij. Voor Cagri Ergin, eerstejaars Bedrijfskundige Informatica, was het namelijk wel even wennen. ‘De groep die van het mbo komt, heeft wel een voorsprong met projectmatig werken. Maar hier heb je ook tentamens en moet je echt leren. Het mbo is alleen praktisch. Ik heb zes jaar geen Nederlands, economie of wiskunde meer gehad. Nu is het wel te doen, na de eerste vier weken zit je er wel in.’

Raymond Krijnen, ook eerstejaars Bedrijfskundige Informatica, kent dat probleem. ‘Maar havisten en mbo’ers helpen elkaar. Wij zijn vakinhoudelijk al wat verder, zij weten meer van de vakken die wij al een paar jaar niet meer hebben gehad. Het is ook een verschil dat we niet meer alles op papier krijgen maar zelf van Blackboard moeten halen.’ Hij is gedreven om verder te studeren. ‘Dat wil ik doen zolang het kan. Ik wilde altijd een eigen bedrijfje, dan is het fijn om een beter diploma te hebben.’

Het ROC West-Brabant was deze middag met twee docenten vertegenwoordigd. Ook directeur ICT-opleidingen Cees van Gerwen van het ROC Midden-Brabant kwam een kijkje nemen. ‘Het is goed om een binding te krijgen met Avans en gezamenlijk te kijken hoe we op termijn voor een goede aansluiting tussen de ICT-opleidingen kunnen zorgen. We leiden studenten niet alleen op voor de praktijk. Het is ook belangrijk dat ze goed de vervolgstap naar het hbo kunnen maken.’

Het schakelprogramma voor mbo-studenten van de AIM loopt al een aantal jaren. Nu is het moment waarop dat uitgekristalliseerd is en kan uitbreiden. ‘Als we dat goed aanpakken, kan dat veel opleveren. De studenten willen graag door met studeren en dat kan makkelijk’, stelt Avansdocent Technische Informatica Joli van Kruijsdijk. De scholen toonden elkaar hoe hun onderwijsprogramma’s in elkaar zitten. ‘Dat was buitengewoon boeiend. We gaan nu een goede communicatie tussen elkaar opzetten.’

Het project Hyperlink zorgt voor een betere doorstroom. ‘Eens in het halfjaar volgt er een bijeenkomst voor de scholen met interessante thema’s rond doorstroming.’ Er wordt ook een ICT-community opgezet voor de communicatie tussen de scholen.

‘Elke school legt toch weer andere accenten, ze hebben verschillende competenties waar ze voor opleiden. Maar de ontwikkelingen in het mbo gaan steeds meer onze kant op’, zag Van Kruijsdijk. Zo doet Avans veel met programmeerprogramma Java. ‘Op het mbo kunnen studenten kiezen tussen verschillende van deze programma’s. Door de ROC’s goede voorlichting te geven en dit beter op elkaar af te stemmen, kunnen de studenten op tijd kiezen voor het juiste systeem.’ [EvG]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?