Terug naar overzicht

Onderwijsdag: waar is iedereen?

Te druk, is een veel gehoorde reden. Hoewel de onderwijsdag altijd op een onderwijsvrije dag staat gepland. Docenten schijnen ook nog wel moeite te hebben met reizen. ‘Als het in Breda was geweest, was ik niet gegaan’, merkte iemand op.

Docent Harry de Vries van de Academie voor Algemeen en Financieel Management uit Breda ziet weinig collega’s van zijn eigen academie. ‘De workshops in de ochtend spreken hen niet aan’, denkt hij. ‘Als ze onderwerpen zien als “gerontologie” of “contacten in de wijk”, dan haken ze al af.’

 

Het middagprogramma (met meer onderwijsinhoudelijke workshops) is wat hem betreft interessanter met onderwerpen als “kennis verankeren”. Zelf vindt hij dat het ochtendprogramma, dat in het teken stond van lectoraten, een enigszins ‘propagandistisch karakter’ heeft. ‘Het klinkt dan allemaal wel mooi, maar in de praktijk blijkt telkens dat veel dan toch niet kan.’

 

Paul van Meris van de Academie voor Bouw en Management (ABM) uit Tilburg vindt de onderwijsdag juist een mooi moment om collega’s te ontmoeten. ‘Vroeger op de oude HTS was je alleen maar bezig met elke dag lesgeven. Je had nooit contact met collega’s buiten je school.’ Het ontmoeten van collega-docenten werd vaker genoemd als een positief effect van de onderwijsdag, die jaarlijks voor docenten van Avans wordt gehouden.

Als aan het eind van de middag, bij het resumé, de prijswinnaar van de beste workshop wordt bekendgemaakt, is meer dan de helft al weg. Daar kan het improviserende cabaretgroepje Mier, dat de dag moest ‘opvrolijken’, dan weer smakelijke grappen over maken. ‘Ze hebben de brug gebruikt om weg te komen’, zegt de een (het thema van de dag was ‘Bruggen bouwen’). ‘Ze kunnen er de volgende keer beter een ophaalbrug van maken’, zegt de ander, ‘en dan ophalen als iedereen binnen is’. [PM]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?