Terug naar overzicht

Open Universiteit helpt hbo’ers opleiden

In het Netwerk Open Hogeschool (NOH), zoals het initiatief heet, doen per opleidingsdomein verschillende onderwijsinstellingen, bedrijven en brancheorganisaties mee. ‘Het wordt geen nieuw instituut ‘Open Hogeschool’ met een eigen gebouw en dergelijke, maar een modern netwerk dat open staat voor alle instellingen’, benadrukt rector magnificus Fred Mulder van de Open Universiteit. Het netwerk wordt geen concurrent van de hogescholen, maar moet juist nieuwe doelgroepen aanboren.

Binnenkort gaan enkele pilots van start. Voor de domeinen informatica en procestechnologie zijn al contacten met hogescholen gelegd. Welke dat zijn wil Mulder nog niet prijsgeven, omdat de plannen in een pril stadium verkeren. Ook de domeinen zorg en onderwijs zijn in beeld, net als het thema duurzame ontwikkeling.

 

Het netwerk wil vier- en tweejarige opleidingen aanbieden, maar ook korte cursussen op hbo-niveau. Ze draaien op de licenties van de deelnemende hogescholen. Tijdrovende accreditatieprocedures voor nieuwe opleidingen zijn daarom niet nodig. ‘We mikken op tienduizend afgestudeerden per jaar, bovenop de uitstroom van het reguliere hbo-onderwijs’, zegt Mulder. ‘Het gaat bijvoorbeeld om mensen die werken en al een mbo-diploma hebben of een afgebroken hbo-opleiding. Die willen we op hbo-niveau brengen.’

 

De opleidingen zijn ook toegankelijk voor mensen zonder de normaal vereiste vooropleiding. Het online studiemateriaal is door iedereen vrijelijk te raadplegen. Andere pilaren van het Netwerk Open Hogeschool zijn: ‘blended learning’ (een combinatie van e-learning en contactonderwijs), werkplekleren en de erkenning van elders verworven competenties. Het onderwijs wordt verzorgd door de instellingen in de regio’s.

 

Bij de start van de Open Universiteit in 1984 was het aanvankelijk de bedoeling om naast universitair onderwijs ook hbo-studies te verzorgen. Maar dat bleek om praktische redenen geen haalbare kaart, vertelt Mulder. Met de ambities van het kabinet om het aantal hoogopgeleiden te vergroten, is dergelijk flexibel onderwijs voor werkenden weer actueel. Vandaar het nieuwe initiatief, dat overigens ook een mbo-variant kent.

 

Frans Leijnse, oud-voorzitter van de HBO-Raad en sinds kort universiteitshoogleraar aan de OU, is ‘ambassadeur’ van het netwerk. Gesprekken met hogescholen, private opleiders, de Nederlandse en Vlaamse ministeries van onderwijs, werkgevers en vakbeweging waren volgens Mulder bemoedigend. Het concept van flexibel onderwijs door open netwerken is omarmd in een actieplan van de Raad voor Werk en Inkomen en het Nationaal Initiatief Lang Leve Leren!, dat een volwaardige tweede leerweg naast het bestaande reguliere onderwijs bepleit. [GR/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?