Terug naar overzicht

Pabo Hogeschool Rotterdam wordt b-merk

‘Een school die straks kan kiezen tussen een pabostudent van de Hogeschool Rotterdam en een pabostudent van de Haagse Hogeschool zal eerder geneigd zijn voor de stagiair van de Haagse te kiezen, omdat ze daar wel vasthouden aan de termijn van één jaar’, zei Zijlstra gisteren tijdens een debatavond van studentenbond LSVb. ‘Omdat Rotterdam door dit besluit straks als b-pabo wordt opgemerkt, of dat nu terecht is of niet.’

De Hogeschool Rotterdam koos voor de ruimere toetsingstermijn, omdat de instelling vreest voor hoge uitval onder allochtonen: meer dan de helft van de studenten van niet-westerse afkomst haakt nu af. Zijlstra vraagt zich af of de instelling beseft wat de gevolgen zijn van de maatregel. ‘Want als je studenten na twee jaar de deur wijst, beginnen ze echt niet aan een nieuwe opleiding. Die haken helemaal af.’

Collegevoorzitter Pim Breebaart van de Haagse Hogeschool en voorzitter Nurah Hammoud van de Antilliaanse studentenvereniging Passaat vielen Zijlstra bij. De zaal was meer verdeeld. Toehoorders vonden dat studenten de kans moeten krijgen gewoon in vier jaar hun opleiding te volgen en in die periode hun taalbeheersing en rekenvaardigheid moeten opschroeven.

Ook dat vindt Zijlstra niets. ‘De aanvangstoetsen meten of pabostudenten het aanvangsniveau beheersen, niet wat ze moeten weten als ze klaar zijn met hun hbo-opleiding.

Als een student na twee jaar eindelijk het niveau heeft dat hij bij aanvang had moeten hebben, wordt het wel een heel moeilijk verhaal om in de rest van de tijd door te groeien naar het volwaardige eindniveau. Dan heb je het over een dieseltje dat moet veranderen in een raketmotor.’

Studentenbond LSVb had het debat vooral georganiseerd om hardop na te denken over de vraag in hoeverre universiteiten en hogescholen zich moeten aanpassen aan de culturele en religieuze gebruiken van hun studenten. Pim Breebaart bleek uiterst pragmatisch: ‘Op het moment dat je een toelatingsexamen houdt op een religieuze feestdag van een bepaalde groep, dan moet het mogelijk zijn daar voor die studenten een mouw aan te passen. Maar met lange zomervakanties naar de familie in Marokko houden we geen rekening. Studenten die bij ons de toelatingstoets voor de pabo doen, moeten in augustus op de hogeschool verschijnen.’ [HOP/TdO]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?