Terug naar overzicht

PvdA en CDA botsen over gymonderwijs bij pabo’s

De controverse kwam vandaag aan het licht tijdens een commissievergadering van de Tweede Kamer. Op de agenda stond een voorstel van PvdA-staatssecretaris Dijksma om de ‘leergang vakbekwaamheid bewegingsonderwijs’ met een kwart te verkorten.

Pabostudenten en beginnende docenten moeten deze cursus volgen om gymles te mogen geven aan de groepen drie tot en met acht. Maar het programma blijkt voor veel studenten te zwaar. Zij zien massaal af van het ‘gympapiertje’. Het gevolg is dat zij moeilijker een baan kunnen vinden en basisscholen te maken hebben met een tekort aan gymdocenten.

Daarom stelt Dijksma voor de laatste twee van de in totaal vier modulen van de leergang samen te voegen, waardoor de drempel lager wordt en het aantal leraren met een gymbevoegdheid toeneemt.

CDA’er Jan Jacob Van Dijk opende tijdens de commissievergadering de aanval en eiste dat de eerste twee modulen als verplicht onderdeel in het curriculum van de lerarenopleiding worden opgenomen. Later diende hij daarover met steun van de SGP een motie in. SP-er Jasper van Dijk kwam met een motie op de proppen waarin hij Dijksma vraagt van een reductie bij de leergang af te zien. Hij vreest dat de kwaliteit van het onderwijs achteruit gaat. Vanavond komen de moties in stemming.

Volgens staatssecretaris Dijksma ontraadde beide moties en noemde het ‘onjuist’ dat de maatregel de kwaliteit van de opleiding aantast. Zij ziet ook geen mogelijkheden om het gymonderwijs in het curriculum van de pabo te brengen. ‘Dat gaat ten koste van de basisvaardigheden en u kent onze focus op rekenen en taal.’

De Groene Golf, een actiegroep van jonge docenten van de Algemene Onderwijsbond pleit op hun website ook voor de bevoegdheid van afgestudeerde pabostudenten om gymles te geven. In een manifest geven ze aan op welke punten het ministerie moet investeren om het leraarschap aantrekkelijk te maken en houden voor jong onderwijspersoneel. Een van de actiepunten is het terugbrengen van het gymdiploma op pabo’s. Komende periode organiseert de Groene Golf allerlei activiteiten om de punten uit het manifest onder de aandacht te brengen. [HOP/GR/MK]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?