Terug naar overzicht

RWI wil financiële prikkel bij studiekeuze

De Nederlandse economie ondervindt volgens RWI flinke schade van de slechte 'match' tussen vacatures en werkzoekenden. Veertig procent van de vacatures in 2007 waren moeilijk vervulbaar, vijftien procent bleef zelfs openstaan. Een woordvoerder: 'Het bedrijfsleven heeft vaak een heldere kijk op de ontwikkelingen in de markt. Het zou studiekiezers veel nadrukkelijker moeten wijzen op sectoren waar met een jaar of vijf hoogstwaarschijnlijk de beste kansen liggen. Een tegemoetkoming in de kosten kan studenten daarbij de juiste kant op sturen.'

Onderzoeker van het Centraal Planbureau vinden dat laatste geen goed idee, blijkt uit een vandaag verschenen rapport. Goede voorlichting vanuit het bedrijfsleven is prima, maar de uiteindelijke afweging kan een student beter zelfstandig maken. Met de tekorten komt het volgens het CPB vanzelf goed: 'Die zullen leiden tot hogere lonen, en op hun beurt zullen die hogere lonen van invloed zijn op de keuze van de studierichting.'

De RWI houdt vast aan zijn ideeën. 'Natuurlijk willen we niet dat mensen opleidingen gaan volgen die niet bij ze passen. Een studie kies je met je hoofd en je hart. Droomt een student ervan geschiedenisleraar te worden, dan moet je hem niet pushen om bedrijfseconomie te gaan doen omdat de markt dat graag wil.' [TdO/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?