Terug naar overzicht

Sneller van hbo naar TU Delft

De zogenoemde doorstroomminoren leveren dertig studiepunten op. Wie zo’n minor succesvol afrondt krijgt gegarandeerd toegang tot de aansluitende masteropleiding van de TU-Delft. Een schakelprogramma na de bacheloropleiding is dan niet meer nodig.

De minoren worden door de TU Delft en de hogescholen gezamenlijk verzorgd. De deelnemende hogescholen zijn: De Haagse Hogeschool, Hogeschool Inholland, Hogeschool Rotterdam, Christelijke Hogeschool Windesheim, Hogeschool Utrecht en de Hogeschool van Amsterdam.

In de opstartfase zullen studenten een groot deel van het programma aan de TU Delft volgen. Later zal het onderwijs op de hogeschool en ook via internet aangeboden worden, zodat de student de minor overal kan volgen. Het programma van de doorstroomminor is volledig afgestemd op het dichten van de lacunes in de kennis en vaardigheden van de individuele hbo-student. Studenten worden voor de minor geselecteerd met behulp van assessments. Wie niet wordt toegelaten krijgt een herkansing in de vorm van een op maat gemaakt remediëringsprogramma.

Bijkomend voordeel van de minor is dat hbo-studenten een beter beeld krijgen van het tempo, de moeilijkheidsgraad en het meer abstracte karakter van de masteropleiding. De TU hoopt dat het aantal doorstromende hbo’ers daardoor zal toenemen en dat er minder zullen uitvallen.

De minoren kunnen komend studiejaar worden gevolgd door hbo-studenten bij de opleidingen bouwkunde, industrieel ontwerpen, technische bedrijfskunde/commercieel ingenieur, technische informatica, elektrotechniek, scheikunde, maritieme techniek en werktuigbouwkunde. Vanaf september 2009 zullen ook voor de andere techniekopleidingen ingedaalde minoren worden aangeboden.

De schakelprogramma’s van de TU Delft voor studenten met een bachelordiploma blijven naast de minoren bestaan.  

Naast de zes bovengenoemde hogescholen is ook Avans in gesprek met de TU Delft, zo bevestigd Han van Osch, projectmanager bij de Academie voor Technologie en Management (ATM). ‘We zijn ook in gesprek met de Technische Universiteit Eindhoven.’ Uiteindelijk wil de ATM een doorstroomminor bieden voor beide universiteiten. ‘We zoeken nu uit hoe dat eruit moeten komen te zien.’ [HC/HOP, AR]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?