Terug naar overzicht

Steeds meer hoogopgeleiden

Van de mensen die geen opleiding meer volgen, is het leeuwendeel nog altijd middelbaar opgeleid, met minimaal een havo-, vwo- of mbo-2-diploma op zak. Dat ging in 2001 om 41,3 procent van de beroepsbevolking en in 2007 om 42,7 procent. Wie nog studeert, telt in deze statistieken niet mee.

Opvallend genoeg houdt de stijging van het aantal hoogopgeleiden (hbo en universiteit) gelijke tred met de afname van het aandeel laagopgeleiden. In 2001 was maar liefst 36,6 procent van de beroepsbevolking laaggeschoold, maar dat aandeel is flink gedaald tot 28,8 in 2007. In die jaren nam het aandeel hoogopgeleiden toe van 21,5 naar 27,8 procent.

 

Waarschijnlijk schuift het spectrum een stukje op en raakt de hele bevolking iets hoger geschoold. Het CBS denkt niet dat de ‘drop-outs’ van vroeger plotseling de sprong maken naar hbo en universiteit.

 

Onder allochtonen leidt de forse afname van laagopgeleiden niet tot een evenredige toename van hoogopgeleiden. Van de Turken en Marokkanen was in 2001 driekwart laagopgeleid, terwijl dat nu nog maar de helft is. Het aantal hoogopgeleiden steeg toen van vijf naar negen procent: bijna een verdubbeling, maar ze hebben nog een flinke achterstand op de autochtonen.

 

Voor Antillianen, Arubanen en Surinamers geldt ongeveer hetzelfde: zeven jaar geleden was de helft van hen lager opgeleid en nu nog maar eenderde. Onder hen steeg het aandeel hoogopgeleiden van vijftien naar twintig procent. [BB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?