Terug naar overzicht

Studenten maken Osiris met grond gelijk

Osiris wordt door de studenten van Avans vooral gekraakt als systeem om in te schrijven voor toetsen. Zonder uitzondering krijgt Osiris daarvoor van alle academies onvoldoendes, met als dieptepunt een 3,2 als rapportcijfer van de Academie voor Industrie en Informatica in Den Bosch. Opvallend is dat de beoordeling van de cijferoverzichten in Osiris milder is en enkele voldoendes scoort. Al is ook daarvoor een rapportcijfer van 3,8 van de Academie voor ICT en Media in Breda wel erg laag te noemen.

In totaal krijgt Avans ongeveer een zeven van de studenten, schat onderzoeker Wil Kwinten van het Leer- en Innovatiecentrum in Breda in. De precieze gemiddelden moeten nog worden uitgerekend. Een jaar geleden kreeg Avans als geheel een 6.74 en in 2006 een 6.37.

 

In het STO wordt gevraagd naar de tevredenheid over onder meer docenten, het onderwijs en de faciliteiten. ‘De beoordeling over de voorzieningen van Avans is ten opzichte van het STO van vorig jaar aanzienlijk vooruit gegaan’, concludeert Kwinten. ‘De teneur is dat de gemiddelde Avansstudent tevredener is geworden.’

 

Het hoogste cijfer is voor de Academie voor Financieel Management in Den Bosch met een 7,6. Die krijgt geen enkele onvoldoende, op de vraag over Osiris na. De Academie voor Technologie en Management in Tilburg en Breda heeft de laagste score met een 6,5.  De Tilburgse academies komen er in vergelijking als vanouds het slechtste vanaf en de academies in Den Bosch scoren het hoogst in het STO. De resultaten per opleidingsvariant worden half mei verwacht.

 

De docenten aan de Academie voor Sociale Studies in Den Bosch doen het gemiddeld het beste, zij zijn met een 7,5 beoordeeld. Docenten van de Academie voor ICT en Media in Breda en de Academie voor Bouw en Management in Tilburg moeten het met een 6,6 doen. De rest zit daar tussenin. De sfeer is het beste bij de Akademie voor Kunst en Vormgeving|St. Joost, die krijgt een 8,1.

 

Voornaamste kritiekpunten die terugkomen bij meerdere academies zijn: het op tijd informeren over roosterwijzigingen en studieresultaten en het bespreken van toetsen. Bij de Pabo is nog steeds het geringe aantal contacturen een punt van zorg, maar dat komt bij meer academies terug. Ook spreiding van de studielast is soms een probleem. Dat geldt met name voor de Academie voor Sociale Studies in Breda.

 

Xplora kan het bij de studenten nog niet winnen van het eigen bureau thuis. Een derde van de ondervraagden zegt er één keer per maand of minder gebruik van te maken. De leeromgeving scoort goede voldoendes, maar op buitenlandse studenten na, werken studenten nog altijd liever thuis aan hun schoolwerk. Vooral Xplora in Den Bosch scoort op dat punt zeer matig.

 

Er is niet gevraagd of studenten vinden dat er genoeg computers zijn. Dit is een terugkerende klacht van studenten en het bleek ook uit een gebruikersonderzoek in Den Bosch. ‘We wilden nu een fundamenteler onderzoek, om te weten te komen waarom en waarvoor studenten Xplora gebruiken’, zegt Kwinten. [EvG]

 

De resultaten van STO 2008

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?