Terug naar overzicht

Symposium over omgaan met agressie

Het symposium wordt georganiseerd naar aanleiding van een onderzoek naar zelfregulatie van agressie op een vmbo-school. Het onderzoek is gedaan door Gerard Donkers, oud-docent van Avans en gepromoveerd op de methodiek van maatschappelijk werk, in samenwerking met het kennisteam Sociale Interventie uit Den Bosch, waarin (oud-) hbo-docenten zitten.

Tijdens het symposium wordt ingegaan op de competenties die jongeren en mensen die werken met die doelgroep hebben in het omgaan met agressie. Hoe kunnen ze zelf agressiesituaties voorkomen en oplossen? ‘Scholen hebben de neiging in zulke situaties protocollen te volgen, in plaats van te kijken naar wat mensen zelf kunnen’, zegt Monique Ortlep van het kennisteam Sociale Interventie.

Sprekers zijn onder andere prof. dr. Hubert Hermans, hoogleraar persoonlijkheidsleer aan de Radboud Universiteit Nijmegen en Ron Dorreboom, directeur van het Via Nova College in Utrecht. Hij vertelt over het nieuwe leermodel van zijn school dat gericht is op competentieversterking van leerlingen. Ook komen vmbo-leerlingen zelf aan het woord over het voorkomen en oplossen van agressiesituaties.

Het symposium kost studenten 30 euro (inclusief koffie, thee en lunch), anderen betalen 100 euro. Inschrijven kan vóór 10 april op www.zelfregie.com. [SW]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?