Terug naar overzicht

Te hoge regeldruk voor Bredase bedrijven

De rokers buiten vergaapten zich aan de zwart glimmende BMW’s, Mercedessen en Volvo’s, die recht voor de voordeur van Avans stonden geposteerd. Een groepje discussieert wat over welke het duurste zou zijn. Het was ook zeker geen alledaags bezoek dat gisteren langskwam bij Avans in Breda. Frank Heemskerk, staatssecretaris van Economische Zaken, woonde de presentatie van de Regeldruk Barometer Breda bij en gaf zijn visie op het verminderen van de regels.

Studenten van de Academie voor Algemeen en Financieel Management benaderden zevenhonderd ondernemers in Breda. De sectoren horeca, bouw en industrie bleken het meeste last van de regeldruk te hebben. Detailhandel en gezondheidszorg beduidend minder. Drie op de tien bedrijven beschouwt de regeldruk in Breda als te hoog. ‘Landelijk is dat vier op de tien’, vergeleek Frank Heemskerk, staatssecretaris van Economische Zaken. ‘Kleine bedrijven hebben minder last van de regeldruk dan grote en middelgrote bedrijven. In Breda is dat net andersom’, constateerde hij.

Het ergeren aan de regelgeving zit diep geworteld bij de ondernemers: 86 procent van de kleine bedrijven in Breda ergeren zich vooral aan het voortdurend wijzigen van regels en de regelgeving rond parkeren. Van grotere bedrijven ergert 76 procent zich. Die hebben het meeste last van de bouwregels en het afstemmen van regelgeving. De flexibiliteit en beschikbaarheid van de gemeente is ook een verbeterpunt, volgens het onderzoek onder Bredase ondernemers.

De gemeente Breda streeft naar 40 procent reductie van de gemeentelijke regels. De overheid hoopt de landelijke regels in 2011 een kwart te hebben teruggebracht. Avansstudenten meten de beleving van die vermindering van regels bij ondernemers, in samenwerking met de gemeente Breda en de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging. Het staat er nog niet zo best voor, bleek wel. ‘Over een paar jaar zullen we de stand van zaken nog eens bekijken. Misschien dat dan de druk daadwerkelijk afgenomen is’, sprak docent en presentator Michiel Adriaansen.

De regels worden al verminderd, maar de ondernemers zeggen daar nog niets van te merken. 'Daarom betrekken wij hen erbij. De beleving van de ondernemers centraal', vertelde Adriaansen. De eerste resultaten van gisteren zijn een vertrekpunt. ‘We gaan nog een mooie slag maken: er volgen gesprekken met studenten en ondernemers om samen tot oplossingen te komen.’

Volgens de cijfers van Heemskerk heeft 51 procent van de ondernemers er totaal geen vertrouwen in dat de overheid de regeldruk gaat verbeteren. ‘Veel regels zijn verouderd en aan vernieuwing toe’, realiseerde de bewindsman zich. ‘Daar ben ik ook voor. Maar goede regels beschermen je tegen de overheid’, aldus Heemskerk. ‘Als niemand merkt dat we die regels verminderen, heb je er niets aan. Daarom gaan we het onszelf nu moeilijk maken. Onze doelstelling wordt meer kwalitatief dan kwantitatief: de ondernemers moeten het merken. Daarom komen er commissies met ondernemers. Zij komen met voorbeelden wat er beter kan.’

Heemskerk kondigde al enkele maatregelen aan voor komend jaar. ‘Er komt in 2008 een versoepeling van het bv-recht, dat gaat ondernemers 1300 euro minder kosten ten opzichte van de huidige situatie. Alle gemeenten gaan met dezelfde brandveiligheidsvoorschriften werken. Voor evenementen is er nog maar één vergunning nodig en niet meer bijvoorbeeld drie voor verschillende plekken.’ [EvG]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?