Terug naar overzicht

Warmte van bakkerijen als energiebron

De studenten onderzochten enkele maanden de mogelijkheid van een Warmte Kracht Koppeling (WKK), zo meldt Science Guide. Zij kwamen daarbij tot de conclusie dat er meerdere systemen denkbaar zijn zoals het plaatsen van een WKK op een bestaande oven of het terugwinnen van de warmte uit rookgassen.

Uit het onderzoek komt bovendien naar voren dat nieuwbouw of renovatie de beste momenten zijn om energiebesparingen te realiseren. Er komt een vervolgonderzoek. Daarin wordt een daadwerkelijk concept voor energiebesparing voor bakkerijen ontwikkelt. [AR]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?