Terug naar overzicht

Wat alle leraren moeten weten

De hogescholen zetten er vaart achter. In februari pleitte de commissie-Dijsselbloem nog voor een rigoureuze ingreep: de lerarenopleidingen moesten "door de overheid vastgestelde curricula en examenprogramma's krijgen". Het hbo wil graag laten zien dat het zijn problemen zelf kan oplossen.

Het nieuwe regime gaat van start in studiejaar 2009-2010. De vereiste kennis en vaardigheden zullen per schoolvak zijn vastgelegd. Ook pabo-studenten krijgen hiermee te maken. Zij moeten dan niet alleen in hun eerste jaar aantonen dat ze goed genoeg kunnen rekenen en schrijven, maar ook aan het eind van hun opleiding.

De hogescholen willen bovendien met iedere aankomende pabo-student een intake houden. Wie nog niet voldoende is voorbereid op een hbo-opleiding, mag aan een zomercursus meedoen. Of de intake daadwerkelijk doorgaat, is de vraag. De HBO-raad vindt dat minister Plasterk de lerarenopleidingen dan wel financieel moet ondersteunen.

De opleidingen waren al langer bezig om de kennisoverdracht in hun onderwijs te verbeteren, want er is al jaren kritiek op het niveau van de afgestudeerde leraren. In november 2005 trok de Onderwijsraad al aan de bel. Eind vorig jaar bepaalde staatssecretaris Van Bijsterveldt dat de lerarenopleidingen een extra scherpe controle krijgen van kwaliteitsbewaker NVAO.

Ook andere hbo-opleidingen gaan weer iets meer nadruk leggen op de kennis van studenten. Zo willen de hbo-opleidingen economie samen met het bedrijfsleven een 'kenniscanon' vaststellen. [BB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?