Terug naar overzicht

Avans wil starten met opleiding Vastgoed

Carel Geenen, directeur van het Leer- en Innovatie Centrum, ziet goede kansen voor deze opleiding. ‘In heel Nederland zijn er op dit moment nog maar twee van: in Haarlem en Amsterdam. De instroom is daar redelijk groot te noemen, met respectievelijk 90 en 150 nieuwe studenten per jaar.’

Er komt veel kennis over de fase van grondaankoop bij de opleiding kijken. ‘Ook de ontwikkeling van wat er op die grond moet komen, hoort erbij. Het is dus een economische, juridische, stedenbouwkundige en technische opleiding’, vertelt Geenen. De verschillende aspecten van de opleiding moeten een brede groep studenten aanspreken. ‘Omdat de opleiding ook economisch georiënteerd is, mik je niet alleen op studenten met als profiel Natuur en Techniek of Natuur en Gezondheid, maar ook met Economie en Maatschappij. Daardoor kun je een grotere doelgroep toelaten.’

Geenen merkte dat er in het werkveld vraag is naar een dergelijk opleiding. Inmiddels zijn twaalf vastgoedbedrijven in Zuid-Nederland bij de ontwikkeling van de opleiding betrokken, waaronder Heijmans, BAM en Ballast Nedam. Die hebben medewerking toegezegd in de ontwikkeling en de uitvoering van het onderwijs. De Academie voor Bouw & Infra wil ook graag beginnen met de opleiding. De Raad van Bestuur maakt nog even een pas op de plaats, omdat er meer plannen zijn voor nieuwe opleidingen binnen Avans.

Avans is een nauwe samenwerking aangegaan met Hogeschool InHolland in Haarlem om de opleiding Bouwmanagement en Vastgoed vorm te geven. Directies van vastgoedbedrijven zijn door Avans uitgenodigd om op 2 juli naar een bijeenkomst te komen. De inhoud van de nieuwe opleiding wordt daarin doorgesproken. Ook wordt via een convenant de betrokkenheid van bedrijven bij de onderwijsuitvoering vastgelegd. [EvG]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?