Terug naar overzicht

Bachelorniveau is vereist

De examencommissie stelt dat de student moet aantonen dat ze aan de toelatingseisen van de opleiding voldoet, voordat ze haar studie afrondt. De deeltijdopleiding duurt daardoor misschien langer dan drie jaar. De student is het daar niet mee eens.

‘Hoe kan een student eigenlijk aangenomen worden, terwijl ze niet aan de toelatingseisen voldoet,’ wilde de voorzitter van het College weten. De examencommissie stelt dat er soms een uitzondering wordt gemaakt om toch te kunnen starten met de opleiding. ‘Er wordt dan een maattraject aangeboden, zodat de student toch aan de toelatingseisen voldoet, vóór afronding van de opleiding.’ Volgens de student zijn er destijds geen concrete afspraken gemaakt en is haar verteld dat ze de opleiding in drie jaar kon afronden.

De student dacht met haar afgeronde driejarige opleiding oefentherapie Cesar, haar in juni af te ronden deeltijdopleiding Sport en Revalidatie en haar werkervaring te voldoen aan het gevraagde niveau. ‘De opleiding heeft, zeker in de eerste fase, veel raakvlakken met mijn vorige opleiding.’ De examencommissie ziet dat niet als argument. ‘Er is niet voldaan aan de gevraagde bacheloropleiding die 6720 uur bedraagt, dus daar moet alsnog invulling aan worden gegeven.’

De examencommissie heeft de student aangeboden om òf gedurende een half jaar een extra minor te volgen, òf een procedure te starten bij het EVC-centrum. Dit centrum kijkt aan de hand van beroepsproducten en een assessment of iemand een hbo-opleiding mag volgen. De student ging niet akkoord met dit voorstel, omdat ze bij het volgen van een extra minor de opleiding niet in de voorgeschreven drie jaar kan voltooien. De EVC-procedure kost de student veel geld.

Het College acht het beroep van de student ongegrond. [MK]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?