Terug naar overzicht

Bekostiging voor hbo-master Social Work

Er is zoveel behoefte aan hoogopgeleide maatschappelijk werkers dat het ministerie van OCW heeft besloten de hbo-masteropleiding te bekostigen. Dit betekent dat studenten er het gewone collegegeldtarief voor betalen en eventueel studiefinanciering kunnen aanvragen.

De tweejarige deeltijdopleiding wordt verzorgd door de Hogeschool van Amsterdam, de Hogeschool van Arnhem & Nijmegen. De studenten werken naast hun opleiding en leren daarmee ook in de praktijk.

Lang niet alle hbo-masteropleidingen worden bekostigd, tot verdriet van de hogescholen. Bij de overgang naar het bachelor-masterstelsel gebeurde dit met de eerstegraads lerarenopleidingen en vervolgopleidingen in de kunst. Meer masteropleidingen zouden alleen volgen als er een aantoonbare maatschappelijke behoefte aan zou bestaan. Dat gold in de zorgsector voor de masteropleidingen advanced nursing practice en physician assistant.

Een jaar geleden liet minister Plasterk op een congres van de HBO-raad weten dat er meer ruimte komt voor bekostigde masteropleidingen in het hbo. Social Work is de eerste die sindsdien bekostiging heeft gekregen. [BB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?