Terug naar overzicht

Eén-oudertoeslag wellicht geen lening maar gift

In een brief over de hindernissen voor studenten met een kind doet Plasterk verslag van een bijeenkomst met decanen, studenten, jeugdzorg en het Steunpunt Studerende Moeders. Daarin vermeldt hij dat de aanwezigen wensen hadden voor wat hij  ‘de langere termijn’ noemt: de wet- en regelgeving zou op sommige punten aangepast moeten worden.

Zo krijgt een alleenstaande student met kind de één-oudertoeslag uitbetaald via de studiefinanciering. Het gevolg is dat die toeslag ook meetelt in de studieschuld. Wie te laat afstudeert of helemaal uitvalt, moet niet alleen zijn studiebeurs terugbetalen, maar ook de één-oudertoeslag. ‘Terwijl deze toeslag is bedoeld voor het onderhoud van het kind’, zoals Plasterk erkent.

Zo zijn er wel meer voorbeelden te bedenken. Toch gaat de minister niet spoorslags iets veranderen. Hij wil wachten op zijn collega Rouvoet van Jeugd en Gezin, die eind september met een Gezinsnota komt en daarin ook aandacht besteedt aan studerende moeders. Eventuele wetswijzigingen zullen dan pas aan bod komen.

Wel wil hij studenten met kinderen alvast betere informatie gaan verschaffen. Daarover praat hij met het Steunpunt Studerende Moeders. Ook gemeentes moeten hun kennis op dit punt bijschaven, vindt hij.

Annemiek de Jong van het Steunpunt Studerende Moeders is blij met de brief, maar vreest dat er op de korte termijn weinig verandert. Ze is al ruim twee jaar bezig om de problemen van studenten met kinderen op de politieke agenda te zetten en zou graag zien dat de ministeries meer vaart maken. Volgende week gaat ze praten met ambtenaren van Rouvoet. [BB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?