Terug naar overzicht

Eerste reacties reken- en taalbeleid positief

De regering trekt de komende drie jaren 115 miljoen euro uit om het reken- en taalonderwijs te verbeteren van lagere school tot en met middelbare school en mbo. Daarna staat er jaarlijks een bedrag van 15 miljoen euro op de begroting. Er komen, zoals aanbevolen door de commissie Meijerink, ‘doorlopende leerlijnen’. Daarin staat per leeftijd en schoolniveau beschreven welk niveau scholieren moeten halen en welk niveau de betere leerling kan nastreven.

Het ministerie wil de komende drie jaren een ‘inhaalslag’ maken, maar ‘de eerste resultaten moeten na twee jaar zichtbaar zijn.’ Zo moeten er toetsen en exameneisen komen. Ook de wetgeving moet worden veranderd.

Doekle Terpstra van de HBO-raad noemt het ‘positief dat er actie wordt ondernomen’, maar wil pas volgende week inhoudelijk reageren. Ook de woordvoerder van universiteitenvereniging VSNU houdt zich voorlopig op de vlakte: ‘De aandacht voor taal en rekenen is goed.’

Bestuurslid Elly Teune van Fontys Hogescholen ziet het zonnig in. ‘Het kan de kwaliteit alleen maar ten goede komen, dus het is een goede zaak. Het zou allemaal sneller mogen, maar ik denk dat het gekozen tempo reëel is. Er moet nog vreselijk veel gedaan en ontwikkeld worden.’

Alleen de Landelijke Studenten Vakbond is iets kritischer. Die vindt dat er op de korte termijn te weinig gebeurt voor studenten die onvoldoende rekenonderwijs hebben gehad. Bovendien wil de regering in het mbo toetsen invoeren zoals die momenteel op de pabo worden gebruikt, terwijl de LSVb fel gekant is tegen de digitale pabo-rekentoets in zijn huidige vorm. Die kent te weinig mogelijkheid tot inzage, vindt voorzitter Lisa Westerveld, en veel studenten halen hem niet. ‘We krijgen nergens anders zoveel klachten over.’ De studenten gaan staatssecretaris Van Bijsterveldt een brief sturen. [BB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?