Terug naar overzicht

Extra miljoenen tegen uitval allochtonen

Eind vorig jaar zegde minister Plasterk al toe dat de Haagse Hogeschool, de Hogeschool van Amsterdam, de Hogeschool Rotterdam, de Hogeschool Utrecht en Inholland extra geld zouden krijgen voor allochtone studenten. Voor 2011 reserveerde hij in de Strategische Agenda twintig miljoen euro, maar daarvan gaat drie miljoen naar de universiteiten.

Met de subsidie kunnen de hogescholen hun allochtone studenten beter voorlichten en begeleiden. Dat moet snel vruchten afwerpen: in november moeten de instellingen aan het departement laten weten met welk percentage ze de studie-uitval onder niet-westerse allochtonen willen terugdringen. Na drie jaar worden ze op hun ambities afgerekend.

De vijf Randstadhogescholen leiden samen ongeveer tweederde van alle niet-westerse allochtonen in het hoger onderwijs op. Omdat de uitval binnen deze groep veel hoger is, lopen de hogescholen subsidie mis terwijl ze juist meer maatwerk moeten bieden. Om te voorkomen dat van de 45 duizend allochtone studenten er 25 duizend afhaken, vroegen ze minister Plasterk vorig jaar om in totaal 64 miljoen euro extra voor een periode van zes jaar.

Een woordvoerder van de minister benadrukt dat het om extra geld gaat. Voor het hele hoger onderwijs is de komende jaren al vijf tot 6,5 miljoen euro gereserveerd voor uitvalbestrijding onder allochtonen. [TdO/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?