Terug naar overzicht

Gezonder ouder worden

Het lectoraat Gerontologie van Avans Hogeschool heeft, in samenwerking met Stichting Groenhuysen, GGZ Westelijk Noord-Brabant en GGD Westelijk Noord-Brabant, in West-Brabant onderzoek gedaan naar deze vraag. Dat betekende de start van een Consultatiebureau voor Ouderen in Roosendaal en een subsidie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het inrichten van een virtueel Expertisecentrum Gezondheid Ouderen (EGO) voor preventieve activiteiten die het gezonder ouder worden bevorderen.

Tijdens de conferentie komt het thema op verschillende manieren aan bod tijdens vier lezingen en vijftien workshops. Ook wordt de website van het EGO officieel gelanceerd.

Gedurende de lezingen gaan de sprekers in op verschillende aspecten van het ouder worden. Sociaal geriater dr. Niek Jaspers vertelt over hoe ouderen de laatste jaren van hun leven ervaren. Prof. dr. Frits de Lange, hoogleraar ethiek aan de Protestantse Theologische Universiteit, gaat in op levensvragen van ouderen en de balans die ze in de tweede helft van hun leven opmaken.

De workshops zijn verdeeld over drie thema’s binnen het expertisegebied. Er wordt gekeken naar de lichamelijke, psychische en sociale aspecten van het op leeftijd raken. Over de lichamelijke kant wordt bijvoorbeeld een lezing gegeven door Avansdocent dr. Arno Rademakers over ‘bewegen als positieve beïnvloeder’.

Over het overwinnen van somberheid gaat de workshop ‘In de put, uit de put’ van Jasper van de Putte van GGZ Westelijk Noord-Brabant. Docent Mieke de Haas van Avans Hogeschool praat in haar workshop over de kwaliteit van leven van ouderen in relatie tot een laag inkomen.

Als afsluiting van de conferentie wordt er afscheid genomen van lector dr. Ria Wijnen-Sponselee. Zij gaat per 1 juli 2008 met vervroegd pensioen.

De conferentie vindt plaats op 22 mei van 10.00 tot 17.00 uur in Congrescentrum Bovendonk, Hofstraat 8 in Hoeven. [MK]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?