Terug naar overzicht

Hbo-docent kan studiebeurs aanvragen

Van 1 juni tot en met 15 juli kunnen docenten van basisscholen, middelbare scholen, ROC’s en hogescholen bij de Informatie Beheer Groep aankloppen als ze een cursus willen volgen. Ze mogen dat overigens ook in een later jaar doen.

Hbo-docenten die alleen een bachelorgraad hebben, kunnen een masteropleiding volgen op hun eigen vakgebied. Ze moeten dan wel minimaal één jaar in dienst zijn bij een bekostigde hogeschool en voor minstens een vijfde van hun tijd lestaken vervullen. Voor leraren uit andere schoolsoorten gelden vergelijkbare eisen.

Docenten kunnen ook andere opleidingen dan een masterstudie volgen, maar daarvoor is een ‘limitatieve lijst’ opgesteld. Ze kunnen bijvoorbeeld kiezen voor een opleiding tot ‘vertrouwenspersoon’ of ‘begeleider faalangsttraining’. Een afgestudeerde jurist die zijn kennis van Europese wetgeving wil bijschaven, kan hier niet terecht; vakinhoudelijke cursussen en opleidingen staan niet op de lijst.

Volgens een woordvoerder van de Algemene Onderwijsbond zal de lijst nog nader besproken worden: ‘Het is winst dat docenten onderwijs kunnen volgen, maar het is onze ambitie om te bekijken of de lijst bevalt. Mocht er inderdaad vraag zijn naar bijvoorbeeld juridische bijscholing, dan kunnen we kijken of we zoiets kunnen toevoegen.’

De beurs vergoedt een collegegeld van maximaal 3500 euro per jaar voor maximaal drie jaar. Daarnaast dekt hij studiemiddelen en reiskosten tot een hoogte van tien procent van de uitgekeerde beurs (dus hoogstens 350 euro per jaar). De werkgever komt er minder goed vanaf: die krijgt hooguit twintig dagen vervangingskosten vergoed, omgerekend vier werkweken. Als een docent in deeltijd werkt, krijgt de werkgever de vervanging naar rato vergoed.

In 2009 is er 25 miljoen euro voor de maatregel beschikbaar, waarna het bedrag oploopt tot 82 miljoen euro vanaf 2012. Die bedragen gaan in principe voor de helft naar het basisonderwijs en voor dertig procent naar het voortgezet onderwijs. Een vijfde blijft over voor het mbo en hbo. Binnen de drie groepen geldt: wie het eerst komt, het eerst maalt. In het mbo zijn overigens bijna 24 duizend docenten werkzaam, in het hbo bijna 14 duizend.

De lerarenbeurs komt voort uit van het convenant ‘LeerKracht van Nederland’ dat Plasterk met de sociale partners in het onderwijs sloot. Daarin zijn afspraken gemaakt over verbetering van het salaris, de loopbaanmogelijkheden en de professionalisering van leraren.

Als er na de eerste aanvraagronde nog geld over is, dan volgt er een tweede aanvraagronde in de periode van 1 oktober tot en met 15 november 2008. Dit meldt de IB-groep op haar website.

Overigens geldt voor leraren hetzelfde als voor studenten: wie te langzaam studeert of de opleiding niet afmaakt, moet de beurs terugbetalen. Ook moet de docent in het onderwijs werkzaam blijven tot minimaal een jaar na de bijscholing.

De beurs is bedoeld om docenten voor het leraarschap te behouden door hun loopbaan interessanter te maken. Nu verlaat gemiddeld een kwart van de docenten binnen vijf jaar het onderwijs. Ook kiezen veel studenten na de lerarenopleiding voor een ander vak.

Leraren hebben in principe recht op vervanging, tenzij de werkgever kan aantonen dat de docent werkelijk niet gemist kan worden of er te veel aanvragen tegelijk zijn. [BB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?