Terug naar overzicht

Lesmethode Avansdocent op proef in Friesland

De methode Engels van De Vries wordt uitgegeven door Noordhoff. Het is een competentiegerichte methode en sluit aan bij het moderne onderwijs. ‘Studenten krijgen geen cijfers’, vertelt De Vries. ‘Alleen feedback, die precies aansluit bij hun Engels. Zo zien ze individueel gericht wat ze moeten leren en verbeteren. Studenten steken de aandacht in hun tekortkomingen.’ Onder andere door middel van het schrijven van brieven en het houden van telefoongesprekken wordt de vinger op de zere plek gelegd.

Hij heeft de methode bij Avans ontwikkeld. ‘Het is eigenlijk een verslag van wat ik de afgelopen vijf jaar aan het doen was’, vertelt De Vries. ‘Ik heb het Noordhoff uitgelegd en die verzocht mij om het in een methode te vatten. Het is fijn dat deze nu ook ergens onderzocht wordt.’

Volgens docent Saskia Homoet van Stenden Hogeschool verloopt de proef met de methode tot op heden succesvol. ‘De studenten zijn halverwege, in de zomer gaan we evalueren.’ In februari is een groep begonnen met de lesstof. Een andere groep, de ‘controlegroep’, volgt het traditionele model. De groepen maakten vooraf een toets, die gebruikt wordt als nulproef. Na de proefperiode, die een halfjaar duurt, wordt bekeken welke groep het meeste vooruitgang heeft geboekt.

Het onderzoek vindt plaats bij de opleiding International Hospitality Management, waar het vak Engels is geïntegreerd in de opleiding. ‘We zijn continu op zoek naar onderwijskundige vernieuwingen. Deze methode spreekt ons erg aan en past heel goed bij onze aanpak. Het motiveert studenten aan hun Engels te werken. Is de uitkomst positief, dan willen we ook andere opleidingen erbij betrekken’, zegt Homoet. 

Ze heeft goede hoop op de resultaten van het onderzoek. ‘Er volgt nog een eindevaluatie met collega’s. Ook bekijken we hoe het de studenten bevalt. Tot op heden zijn beide enthousiast’, aldus Homoet. [EvG]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?