Terug naar overzicht

Lunchen met je medestanders

Het PowerPlatform is een groep studenten die zich inzet voor de belangen van Avansstudenten met een functiebeperking. Het doel van de lunch is om lotgenoten te leren kennen en om de knelpunten van je studie in kaart te brengen. Het platform probeert op deze manier met zoveel mogelijk studenten met een beperking, handicap of chronische ziekte in contact te komen.

Kom je ervaringen delen op 5 juni van 12.10 uur tot 13.00 in lokaal B002 in Den Bosch. Meld je uiterlijk voor 30 mei aan voor deze lunch via lwm.vanzoom@student.avans.nl. [KvG]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?