Terug naar overzicht

Meer docenten per hbo-student

Vorige week bleek al uit ‘kerncijfers’ van het ministerie van OCW dat het aantal hbo-studenten per docent in 2006 nauwelijks meer was gegroeid. De HBO-raad geeft nu de cijfers van 2007. Die bevestigen dat het tij is gekeerd.

Afgelopen jaar was er gemiddeld één hbo-docent op 24,5 studenten. In 2005 en 2006 lag die verhouding nog beduidend ongunstiger: één docent per 25,4 studenten. Het aantal studenten per docent was in de jaren daarvoor flink opgelopen. In 2002 hadden de hogescholen gemiddeld één docent per 23,6 studenten.

Volgens een woordvoerder van de HBO-raad is de trendbreuk mogelijk een gevolg van de afspraken die hogescholen twee jaar geleden hebben gemaakt om het onderwijs te intensiveren. “Ze zijn nog eens heel kritisch gaan kijken of er alsnog budget naar het onderwijs kon worden doorgeschoven. Het zou zomaar kunnen zijn dat dit gelukt is.”

Overigens wijken bovenstaande cijfers van de HBO-raad enkele tienden af van de OCW-cijfers. Het ministerie van Onderwijs heeft namelijk de agrarische hogescholen niet meegeteld, die onder het ministerie van Landbouw vallen. De OCW-cijfers vallen daardoor iets ongunstiger uit. [BB/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?