Terug naar overzicht

Nieuwe opleidingen ‘kwaliteitsrisico’

In het vandaag verschenen Onderwijsverslag 2006/07 betreurt de inspectie het dat bij accreditatie alleen op basisniveau wordt gekeurd. Kwaliteitsrisico’s komen daardoor onvoldoende aan het licht. Omdat de 21 onderdelen waarop opleidingen worden beoordeeld bijna nooit ‘excellent’ of ‘onvoldoende’ scoren, biedt het systeem een te weinig gedifferentieerd beeld.

Nieuwe opleidingen moeten van de inspectie sneller worden gekeurd. Die mogen nu van start op basis van een papieren plan, waarvan nog maar moet worden afgewacht of de kwaliteit wel aan de verwachtingen voldoet. Het is onnodig riskant om dan zes jaar te wachten met onderzoek naar de feitelijke kwaliteit.

In 2007 deed de inspectie onderzoek naar spookvakken in het hoger onderwijs, maar deze werden nauwelijks aangetroffen. Wel bleken studenten vaak meer punten te krijgen dan waar ze recht op hebben. Volgens de inspectie een aanwijzing dat het hoger onderwijs te licht is. Behalve de toetsing moet ook de begeleiding beter en intensiever worden. Overigens wordt in het Onderwijsverslag geconstateerd dat hogescholen en universiteiten hun programma’s op dit punt al onder handen nemen en zo de uitval proberen te bestrijden.

Zorgen maakt de inspectie zich over de deelname van allochtonen aan het hoger onderwijs: slechts eenderde trekt naar hogeschool of universiteit, tegen ruim de helft van de autochtonen. Daarbij valt het op dat slechts zeven procent van alle universitaire en zeventien procent van alle hbo-opleidingen maatwerk levert voor studenten met een niet-westerse afkomst.

Kijkend naar het gehele onderwijsveld oordeelt de inspectie dat de kwaliteit ‘beslist voldoende’ is. Om de problemen met de taal- en rekenvaardigheid van scholieren te beteugelen, wordt voorgesteld om iedereen op zijn negende, twaalfde en vijftiende aan een toets te onderwerpen. [TdO/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?