Terug naar overzicht

Online onderwijs beter voor klimaat

Het onderzoek richtte zich op de impact van contactonderwijs en afstandsonderwijs op het milieu. Deze onderwijssystemen zijn vergeleken op vijf aspecten: energiegebruik van eigen computers en studenten, papiergebruik, reizen, energiegebruik op de instelling en energiegebruik thuis.

Volgens het onderzoek zit de grootste winst bij online onderwijs in het feit dat studenten en docenten niet of weinig reizen en maar beperkt gebruik maken van onderwijsruimtes.

Bovendien komt uit het onderzoek naar voren dat onderwijs aan buitenlandse studenten driemaal meer milieubelastend is dan regulier contactonderwijs. [AR] 

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?