Terug naar overzicht

Randstadhogescholen blij met extra subsidie

Vorig jaar juni vroegen de vijf grote hogescholen in de Randstad het ministerie 64 miljoen euro waarmee ze hun allochtone studenten zes jaar lang beter te kunnen begeleiden. ‘Bij OCW vonden we meteen een luisterend oor en dat heeft nu tot een flinke toezegging geleid. De subsidie valt zeker in het begin wat lager uit dan waar we om vroegen. Maar Plasterk heeft ook erg veel prioriteiten.’

Collegelid Els Verhoef van de Haagse Hogeschool is wat zuiniger met haar complimenten. ‘Het eerste jaar krijgen we vier miljoen euro met ons vijven. Je kunt zeggen dat het een druppel op een gloeiende plaat is: bij ons is dertig procent van de instroom van niet-westerse afkomst. Maar het is een begin: we hebben het aangekaart bij OCW en daar is men snel aan de slag gegaan. En het bedrag loopt natuurlijk flink op. In 2011 is het al zeventien miljoen.’

De hogescholen hebben tot november de tijd om vast te leggen hoe ze de uitval onder hun studenten van niet-westerse afkomst gaan bestrijden en wat voor resultaten ze denken te boeken. ‘De minister wil het rendement in vijf jaar tijd van vijftig naar vijfenzeventig procent verhogen, maar dat lijkt ons onhaalbaar’, aldus Dales. ‘In de strategische agenda van Inholland is afgesproken dat het rendement onder niet-westerse allochtonen jaarlijks met twee procent toeneemt. Dat betekent dus dat we over vijf jaar een rendement moeten hebben van zestig procent. Dat is moeilijk, maar we denken dat het kan.’

Bij de Haagse Hogeschool worden de kaarten nog even op de borst gehouden. Verhoef: ‘We hebben tot november gekregen om een strategie te bepalen en die tijd willen we benutten. De prioriteit zal vooral bij de begeleiding liggen. Tegelijkertijd moet er ook veel gebeuren voor de poort: het grote probleem onder niet-westerse allochtonen is dat de studiekeuze vaak niet de juiste is. Als je daar wat aan kan doen, gaat het rendement ook omhoog.’

Inholland kondigde onlangs al aan dat het onderwijs op de schop gaat. ‘Minder projectonderwijs, meer klassieke colleges, intensievere begeleiding door docenten en ouderejaars, vaker toetsen’, somt Dales op. ‘Tegelijkertijd verbeteren we de voorlichting: we zullen bijvoorbeeld meer contact zoeken met ouders dan we bij autochtonen doen. Uiteindelijk leveren de maatregelen ook een toename van de instroom op. Want als je resultaten boekt, stijgt de belangstelling vanzelf.’

De vijf krijgen drie jaar om hun eigen targets te halen en zullen daar vervolgens door OCW op worden afgerekend. Tot die tijd wordt de subsidie verdeeld op basis van het aandeel niet-westerse allochtonen op de studentenpopulatie. De Hogeschool Utrecht krijgt daardoor dertien procent van het totale bedrag, de Haagse Hogeschool vijftien procent, Hogeschool Inholland 21 procent, de Hogeschool Rotterdam 22 procent en de Hogeschool van Amsterdam 29 procent. [TdO/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?