Terug naar overzicht

Stagebegeleiding door bedrijven kan beter

Dat blijkt uit onderzoek van bemiddelingsbureau Stageplaza onder 615 docenten. Driekwart is actief in het hbo, vijftien procent aan de universiteit, en negen procent in het mbo. Van de volledige groep zegt ongeveer de helft dat ze ‘wel eens slechte ervaringen hebben gehad’ met studentenbegeleiding: sommige bedrijven zien studenten als goedkope invallers die alleen saaie klusjes krijgen waar ze weinig van opsteken. Eenderde van de ondervraagde docenten noemt ondersteuning op de werkvloer het belangrijkste knelpunt bij stages.

Over hun eigen werk zijn docenten tevreden. Bijna driekwart van de ondervraagden denkt dat het onderwijs goed aansluit op de wensen van het bedrijfsleven. Docenten vinden de begeleiding van de stagiairs vanuit de opleiding ook ruim voldoende. Slechts acht procent vindt de activiteiten van de instelling op dit punt ondermaats. Als het al misgaat met studenten, dan komt dat door vooral hun werkhouding en motivatie om bij een bedrijf aan de slag te gaan. Een kleine twintig procent van de docenten denkt dat het kennisniveau van stagiairs voor problemen kan zorgen.

In een eerste reactie zegt onderwijssecretaris Gertrud Visser van MKB-Nederland dat ze niet wil ‘zwartepieten’ met het onderwijs. ‘Ik weet zeker dat er bedrijven zijn waarbij de begeleiding van stagiairs niet deugt. Maar het is met dit soort onderzoeken maar net wie je het vraagt. Recent onderzoek van de Algemene Rekenkamer toonde juist aan dat de begeleiding door de onderwijsinstellingen vaak slecht is. Maar met verwijten over en weer komen we er niet: de werkgevers moeten snel met onderwijsorganisaties om de tafel om knelpunten aan te wijzen en af te spreken wat er beter kan.’ [TdO/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?