Terug naar overzicht

Studieschuld loopt op

Vergeleken met de lichting oud-studenten die een jaar eerder begon met terugbetalen, is dat een forse stijging. Toen gingen 65 duizend mensen van start met een aflossing van gemiddeld elfduizend euro, wat neerkomt op een totaalbedrag van 710 miljoen euro.

De IB-Groep benadrukt dat de miljoenen niet in de afgelopen vier maanden zijn geleend, zoals onder meer het studentenblad Sum meldt. De oud-studenten die in januari zijn begonnen met terugbetalen, waren op dat moment al twee jaar afgestudeerd. Wel zijn ze samen goed voor een groot deel van de totale studieschuld, die op dit moment ruim 3,2 miljard euro bedraagt.

Het ministerie van OCW ziet studenten graag meer lenen bij de IB-Groep. Het hoopt dat ze zich dan beter concentreren op hun opleiding en minder bezig zijn met bijbaantjes.

Lang niet iedere student staat in het krijt. Van de ruim 440 duizend studenten die in 2007 bij de IB-Groep stonden geregistreerd, hebben er iets meer dan 190 duizend een lening lopen. Gemiddeld leenden zij 430 euro per maand. Eind 2006 bedroeg de gemiddelde lening 415 euro.

De 190 duizend leners vallen grofweg uiteen in twee categorieën: zij die nog recht hebben op een basisbeurs en zij die dat niet hebben. De eerste groep (135 duizend studenten) ontving naast de basisbeurs gemiddeld 340 euro per maand op de pof. De overige 55 duizend leenden maandelijks gemiddeld 651 euro.

De komende jaren zal de omvang van de leningen sneller stijgen vanwege de invoering van het collegegeldkrediet. Sinds september vorig jaar kunnen studenten er voor kiezen dat bedrag achteraf te betalen. Ook studenten van duurdere particuliere instellingen kunnen van de optie gebruikmaken: de IB-Groep schiet tot ongeveer 7500 euro collegegeld per jaar voor.

Minister Plasterk beloofde afgelopen vrijdag in actualiteitenrubriek Nova een duidelijke ‘financiële bijsluiter’ bij de leenmogelijkheden, zodat iedere student weet waar hij aan toe is. [TdO/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?