Terug naar overzicht

‘Te weinig werkplekken in nieuwbouw Den Bosch’

‘Dan moeten werknemers ook maar zelf een laptop kopen', stelde student-lid Dennis Tak voor, gisteren tijdens de vergadering van de AMR. In zijn ogen moet de raad niet alleen aandacht hebben voor de werkplekken voor werknemers, maar ook voor die van studenten. Xplora wordt bijvoorbeeld, ondanks de recente groei van studenten, niet uitgebreid.

Het aantal generieke werkruimten, inclusief computerlokalen, groeit in de nieuwbouw wel naar rato mee met de groei van studenten, zei Paul Veroude, die namens de AMR in de ‘bouwcommissie’ zit.

Volgens Veroude is er ongeveer 650 vierkante meter extra nodig om de groei van personeel op te vangen. Hij stelde voor om in te stemmen met het Programma van Eisen, onder voorwaarde dat die extra vierkante meters er komen. Die ruimte zou volgens hem voor zowel studenten als medewerkers kunnen worden ingezet.

De raad stemde hiermee in. Als voorwaarde werd ook nog genoemd dat de AMR vóór 15 juni nog een ‘financiële afweging’ van de Raad van Bestuur voor de nieuwbouw wil ontvangen. Die was er tot heden niet voor de AMR. [PM]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?