Terug naar overzicht

Terug naar een drielagenstructuur bij Avans?

Of Avans weer een drielagenstructuur krijgt, kun je nog niet zeggen, legt stafdirecteur Onderwijs Maya van den Heuvel uit. Zij zit samen met bestuurder Marja Kamsma (voorzitter) en extern deskundige Ton Verhoeven in de regiegroep VIO. Er zijn inmiddels meerdere bijeenkomsten geweest met directeuren en adjunct-directeuren.

De werkwijze is hetzelfde als in de regiegroepen van het Meerjarenbeleidsplan. De aanpak is ‘organisch’. Dit houdt in dat niet van bovenaf een plan wordt bedacht dat over de organisatie wordt uitgerold, maar dat eerst gekeken wordt wat wel en niet goed gaat, om vervolgens op onderdelen aanpassingen aan te brengen. De regiegroep wil ook ‘richtinggevende’ uitgangspunten formuleren.

‘Samen met de directeuren willen we eerst uitzoeken waar de knelpunten zitten. Wat is goed, wat niet?’, zegt Van den Heuvel. Er is een inventarisatie gemaakt. ‘Daaruit blijkt onder meer dat die tussenlaag overal anders heet. Op de ene plek coördinator, elders studieleider. Daardoor wordt bijvoorbeeld het contact tussen academies en diensten moeilijker, omdat niet duidelijk is wie waarop kan worden aangesproken. Het is ook niet duidelijk wie welke verantwoordelijkheden heeft. En eigenlijk mogen coördinatoren geen functionering- en beoordelingsgesprekken voeren, maar dat gebeurt wel. De span of control is voor directeuren nu veel te groot, ze kunnen dat niet allemaal zelf doen.’

Het gaat bij VIO niet alleen om het besturingsmodel maar om de hele organisatiestructuur. Waar zitten bijvoorbeeld knelpunten in de samenwerking tussen diensten en academies? ‘De academies vinden dat er te weinig ondersteuning is door de diensten, maar het Leer- en Innovatiecentrum heeft mensen tekort om aan alle adviesvragen te kunnen voldoen. Een ander voorbeeld: de ICT-afdeling heeft behoefte aan standaardisatie, dat botst soms met de wensen van academies. Het knelt, ook al is er vaak begrip over een weer’, vertelt Van den Heuvel.

Op de volgende managersconferentie op 4 en 5 juni worden puntjes op de i gezet. In het schooljaar 2008/2009 moeten de ‘richtinggevende’ uitgangspunten worden gebruikt om processen beter in te richten.

Welke uitgangspunten zouden daar dan kunnen uitkomen? ‘Bijvoorbeeld dat de domeinen richtinggevend zijn voor hoe we de organisatie inrichten. De klant staat dan centraal. Ja, dat houdt nogal wat in. Het betekent dat academies en diensten van hun eilandjes af moeten. Sommige mensen schrokken daar van, maar begrepen wel dat het de consequentie zou kunnen zijn van de gevolgde gedachtegang.’ [PM]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?