Terug naar overzicht

Avansstudenten scoren bij landelijk tentamen

Het landelijk OAT van Accountancy is een jaarlijks terugkerend tentamen voor vierdejaars studenten. Docent Lia Verbon is trots op haar studenten. ‘Het tentamen is erg pittig. De studenten hebben veel basiskennis nodig en worden met een bedrijfscases getoetst op de drie kernvakken: administratieve organisatie, externe verslaggeving en controlebeginselen.’

Waarom de Avansstudenten ten opzichte van andere studenten zo goed scoren, is volgens Verbon deels te danken aan het onderwijsprogramma. ‘We scoren elk jaar wel ruim boven de zestig procent, maar deze keer is het resultaat extreem goed. Het voorafgaande blok richten we zo in dat de studenten leren om casesgericht te denken en de theorie toe te passen. In het bedrijfsleven denk je ook klantspecifiek.’ [MK]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?