Terug naar overzicht

De meerwaarde van duurzaam bouwen

In plaats van duurzaam bouwen heeft Chaulet het liever over SEM-bouwen, zo blijkt uit zijn afstudeerpresentatie van afgelopen vrijdag. SEM staat voor Sociaal, Economisch en Milieuverantwoord bouwen. De student heeft van deze drie aspecten onderzocht wat de meerwaarde is van een SEM-gebouw ten opzichte van een traditioneel gebouw.

Een van de verrassende resultaten op sociaal gebied is dat een goed binnenklimaat zorgt voor 7 procent meer productiviteit. ‘Je bespaart zo’n vier tot zesduizend euro per medewerker aan ziektekosten’, vertelt Chaulet, ‘en het kost tussen de driehonderdvijftig en duizend euro om te realiseren.’

De student heeft ook uitgerekend met hoeveel procent energieprijzen moeten stijgen om het bouwen met SEM rendabel te laten zijn ten opzichte van traditioneel bouwen. Dat is bij een stijging van 8,7 procent per jaar. Ter vergelijking in 2006 is de prijs voor gas met 21 procent gestegen, die voor elektriciteit met 17 procent. SEM-bouwen is ook milieuvriendelijker zo blijkt uit het onderzoek van Chaulet. De C02-uitstoot bijvoorbeeld wordt met 55 procent gereduceerd ten opzichte van een gewoon gebouw uit 1990.

Chaulet constateert dan ook dat SEM-bouwen op alle fronten beter is dan traditioneel bouwen. Toch is de markt voor duurzaam bouwen erg klein. De verschillende partijen in de bouwsector geven aan wel duurzaam te willen bouwen, maar vervolgens wijzen naar de andere partijen die dat mogelijk zouden moeten maken.  ‘Marktleiders moeten het proces van SEM-bouwen op gang helpen. Dan volgen kleine partijen vanzelf’, denkt de student. Dat SEM-bouwen de toekomst heeft, staat voor hem in ieder geval vast. [AR]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?