Terug naar overzicht

Dikke streep onder dossier Schutte

In de zogeheten hbo-fraude werden verschillende hogescholen in Nederland verweten dat zij in de jaren rond de eeuwwisseling overheidsbekostiging kregen voor studenten die daarvoor niet in aanmerking kwamen.

Er volgden onderzoeken en commissie Schutte bracht de onrechtmatigheden in kaart. Avans werd voor 21,6 miljoen euro aangeslagen. Daar maakte de school bezwaar tegen. Dat heeft het ministerie onlangs voor een groot deel niet overgenomen. Avans moet 19,4 miljoen euro terugbetalen. Dit is overigens al gebeurd doordat het bedrag de afgelopen jaren op de overheidsbekostiging is ingehouden.

Uit de rechtszaken die al bij andere hogescholen over dit onderwerp plaatsvonden, leidt Avans af dat het geen zin heeft om tegen de beschikking van het ministerie in beroep te gaan bij de rechter. Dat concludeert de Raad van Bestuur uit jurisprudentie en recente uitspraken van de Raad van State.

Gaan procederen terwijl dat waarschijnlijk nauwelijks iets oplevert, is in de ogen van het bestuur schadelijk voor de beeldvorming rond Avans. De Avans Hogeschool Medezeggenschapsraad en de Raad van Toezicht staan achter het besluit van de Raad van Bestuur. [PM]

Zie voor meer informatie en een uitgebreid interview met bestuursvoorzitter Harry Koopman Punt.11, de papieren versie van de hogeschoolkrant die verspreid wordt via uitdeelbakken bij Avans.     

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?