Terug naar overzicht

Docent op bezoek bij burgemeester Breda

Jaarlijks brengt de gemeente zo’n burgerjaarverslag uit. Dat biedt de inwoners van de stad informatie aan over de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening en de wijze waarop Bredanaars betrokken worden bij ontwikkelingen in hun stad. Het burgerjaarverslag laat zien waar de gemeente staat en op welke onderdelen verbetering noodzakelijk is.

Adriaansen was zeer vereerd met zijn uitnodiging. Hij is betrokken bij veel maatschappelijke projecten in Breda, zoals de Regeldruk Barometer, de Economische Barometer, de Bredase Studenten Sportstichting (BRESS) en het Jazzfestival.

Op de agenda stond gisteren de uitstraling van de gemeente, de kwaliteit van de dienstverlening, klantgericht handelen en communicatie. ‘Er zijn activiteiten die gelijk kunnen gebeuren. Het gaat vaak om het wegnemen van kleine irritaties bij inwoners. Dat kan door bijvoorbeeld een gebruiksvriendelijkere website te ontwikkelen of door de telefonische bereikbaarheid te verbeteren. De gemeente moet vooral denken aan de kleine kwaliteit en soms ook gewoon ‘doen’,’ vindt Adriaansen.

Adriaansen maakte een vergelijking met het onderwijs. ‘Vroeger hielden we enquêtes onder studenten en pasten naar aanleiding hiervan het onderwijsprogramma aan, maar vertelden niet aan de studenten dat dit gebeurde op basis van hun informatie. Inmiddels vertellen we over de resultaten en wat we hiermee hebben gedaan. Dit principe is ook bij een gemeente van toepassing. Er gebeurt veel, maar als burger krijg je dat vaak niet te horen. Dat is jammer, want de gemeente is wel goed bezig.’

Tijdens het rondetafelgesprek, dat elk jaar plaatsvindt, wisselt de burgemeester met de genodigden van gedachten over de voorlopige conclusies uit het burgerjaarverslag. De resultaten van het gesprek worden opgenomen in het burgerjaarverslag dat in augustus 2008 wordt uitgebracht. [MK]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?