Terug naar overzicht

Dynamics NAV nieuw ERP-systeem voor Avans

ERP (Enterprise Resource Planning) is een ondernemingsbreed informatiesysteem dat wordt gebruikt voor de ondersteuning van processen binnen een bedrijf. Bij Avans werken acht academies met een ERP-systeem. Vanaf september stappen zij over op Dynamics NAV.

De afgelopen anderhalf jaar is Navision (de oude naam van Dynamics NAV) versie 3.7 gebruikt. ‘Maar die versie was niet helemaal up-to-date meer’, zegt Hans van der Hoeven, docent bij de Academie voor Financieel Management in Den Bosch. Die academie heeft het functioneel beheer van het ERP-systeem bij Avans onder haar hoede.

De nieuwe versie Dynamics NAV is toegespitst op het onderwijs. Er hangt een uitgebreide databaseserver onder met daarin veertig databases met elk veertig ondernemingen, in totaal dus 1600 oefenondernemingen voor studenten.

Als studenten na tien weken klaar zijn met hun blok, worden de beginposities van de ondernemingen weer teruggezet. ‘Dat is heel arbeidsintensief. Daarom heeft Piet Brekelmans van DIF tools gemaakt om dat in één keer te kunnen afhandelen’, zegt Van der Hoeven. ‘Dat zijn extra’s die je in een onderwijssetting nodig hebt.’

Voor studenten is het belangrijk dat ze in de meest actuele situatie kunnen werken. Het onderwijsmateriaal waar Avans mee werkt is aangepast aan de nieuwe versie. ‘De ontwikkelingen in de branche gaan snel’, zegt Van der Hoeven. ‘We kunnen ons niet veroorloven dat we met oude rommel werken.’ Bovendien sluit het ERP-systeem beter aan bij de functies waar studenten voor worden opgeleid, in het midden- en kleinbedrijf (mkb).

Er loopt nu een proef waarbij studenten met hun eigen notebook in het gebouw van Avans kunnen werken met de Dynamics NAV databases. Er wordt nog onderzocht of ook grote aantallen studenten tegelijk ermee kunnen werken.

Dynamics NAV draait in een stabiele omgeving en wordt getest door vier tweedejaarsklassen. ‘Het loopt perfect’, aldus Van der Hoeven. ‘Na de zomer gaan alle academies over.’ Er wordt voor docenten nog een bijeenkomst georganiseerd over de nieuwe manier van werken en de verschillen en overeenkomsten tussen de oude en nieuwe versie. Avans stelt haar bevindingen ook beschikbaar aan andere hogescholen.

Omdat er nog geen boek was over ERP-concepten dat geschikt was voor het onderwijs, gericht op het mkb en in het Nederlands, schreef Hans van der Hoeven zelf een inleidend boekje: ERP en businessmanagement. Op 20 juni verschijnt het bij Noordhoff Uitgevers. [SW]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?