Terug naar overzicht

Een 4 compenseren blijft mogelijk

De Avans Hogeschool Medezeggenschapsraad (AMR) vindt wel dat er beter gekeken moet worden naar de samenhang binnen onderwijsblokken. Dit staat in een brief die de AMR gisteren heeft gestuurd naar Frans van Kalmthout, lid van de Raad van Bestuur met onderwijs in zijn portefeuille.

Vorig jaar was de studentengeleding van de AMR nog faliekant tegen de compensabele 4. Als studenten een 4 kunnen compenseren, kunnen ze te makkelijk hun blokken halen, was de gedachte toen. De huidige medezeggenschap nuanceert dit oordeel nu. ‘De 4 kan blijven staan, maar we willen wel dat er beter op de kwaliteit van het onderwijs wordt gelet’, zei René van der Burgt, lid van de commissie Onderwijs en Kennisontwikkeling van de AMR in de laatste raadsvergadering.

Als onderwijsblokken evenwichtig zijn opgezet, kan een compensabele 4 best, maar dat is volgens de commissie Onderwijs van de AMR niet altijd het geval. Volgens studenten worden soms vakken die geen samenhang hebben, in één onderwijsblok bij elkaar geveegd. Daar wordt in de brief aandacht voor gevraagd. ‘Een onafhankelijke organisatie zou dat moeten beoordelen’, merkte een student-lid op.

In de brief wordt ook aandacht gevraagd voor de OER die opleidingen naar aanleiding van de Avansbrede kader-OER maken. Nemen de opleidingen de richtlijnen uit de kader-OER wel goed over? Sommige delen van de kader-OER zijn verplicht, vaak om wettelijke redenen, op  andere onderdelen kan de opleiding afwijken. De compensabele 4 hoeft een opleiding bijvoorbeeld niet bij alle onderwijsblokken in te voeren. De AMR vindt dat de opleidings-OERs juridisch getoetst moeten worden. [PM]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?