Terug naar overzicht

‘Functioneringsgesprekken zijn volstrekt normaal’

‘Prestatiebeloning leidt tot onrust in de lerarenkamer’, zei SP-kamerlid Jasper van Dijk tijdens een debat over het actieplan Leerkracht, waarmee uiteindelijk ruim een miljard euro extra voor de docenten vrijkomt. Hij is van mening dat er nauwelijks normen op het beroep zijn los te laten. Zijn partij vindt dan ook dat alle docenten jaarlijks een extra periodiek moeten krijgen, en dat universitair geschoolde leraren automatisch in de hoogste schaal horen. ‘Anders is het extra geld een instrument voor het management waarover leraren geen zeggenschap hebben.’

Maar volgens minister Plasterk zijn prestatiebekostiging en beloning op basis van functioneren niet hetzelfde. ‘Er is geen sprake van willekeur. Docenten krijgen geen duizend euro extra als ze een klas begeleiden die weinig onvoldoendes haalt. De schoolleiding moet met een docent vaststellen of de samenwerking naar wens verloopt. Als dat niet zo is – en dat hoeft niet eens aan de docent zelf te liggen – dan moeten er afspraken worden gemaakt over wat er beter kan. En dat kan consequenties hebben voor een salaris. Dat is in vrijwel iedere professionele organisatie volstrekt normaal.’

Omdat hij Van Dijk niet kon overtuigen met argumenten werd het kamerlid uitgenodigd met Plasterk mee te gaan op werkbezoek naar een school waar men al lang en breed met functioneringsgesprekken werkt. ‘Dan gaan we daar eens met bestuurders en docenten praten over hun ervaringen met functioneringsgesprekken.’

Plasterk zei zich ook aan GroenLinks te ergeren. Kamerlid Tofik Dibi had zich hardop afgevraagd wat de waarde was van de afspraken die de minister met de bonden over het actieplan had gemaakt. ‘Mijn ervaring is dat de onderwijsbonden meer op hebben met politiek Den Haag dan met de achterban’, zei hij. Plasterk vindt dat onzin. ‘Onze plannen zijn ook besproken met docenten. En tijdens het onderzoek van de commissie Rinnooy Kan (dat uiteindelijk tot het miljardenplan leidde, red.) is ook voortdurend overlegd in het veld. Maar uiteindelijk heb ik de bonden nodig om een convenant te sluiten. En als ik ze niet benader, dan vindt u het ook niet goed.’

De overgrote meerderheid van de Tweede Kamer is blij met de manier waarop Plasterk het lerarentekort te lijf gaat. ‘We hebben minister Plasterk met een duidelijke opdracht naar de bonden en onderwijskoepels gestuurd, en hij heeft 95 procent van onze wensen binnengehaald’, vindt CDA-kamerlid Jan Jacob van Dijk. Ook oppositiepartij D66 is blij met de ambities van de minister, al wil Alexander Pechtold wel streefcijfers waarop hij de minister kan afrekenen. En anders dan de SP heeft de VVD wel waardering voor het idee dat het functioneren van een docent meeweegt bij de vaststelling van zijn salaris. [TdO/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?