Terug naar overzicht

Genomineerden bekend. Stem nu!

Er hebben 133 studenten hun nominatie voor favoriete docent gemaild. In totaal werden er 36 verschillende docenten genoemd die op acht verschillende academies werkzaam zijn. Uit deze 36 namen is een lijst samengesteld met de genomineerden. Per academie gaan de drie docenten met de meeste nominaties naar de laatste ronde.

De genomineerden uit Den Bosch zijn Jos van Weert, Ger Saris en Huib Huijnen van de Academie voor Industrie & Informatica. Van de Academie voor Management en Bestuur zijn Lenneke Peters, John Nova en Rianne Hogedoorn genomineerd. Rudo Verstappen, Jens Bappert en Aletta Brink vertegenwoordigen de Academie voor Marketing. Bij de Academie voor Sociale Studies is er maar één kandidaat: Mies de Koning.

Vanuit Breda zijn de genomineerden: Eric Zijlmans, Ico Ronner en Wim Halve van de Academie voor Algemeen en Financieel Management Breda. Wim Boluijt, Jan van Elzakker en Frans Jespers van de Academie voor Sociale Studies Breda. Nicole van den Braak, Ans Arets en Edwin Melis van de Academie voor de Technologie van Gezondheid en Milieu. Theo Pullens is de enige kandidaat vanuit de Pabo. Marion van Dijk-Vogels vertegenwoordigt de Academie voor Marketing en Business Management.

Het spreekt voor zich dat er vanaf nu alleen nog maar op deze genomineerden gestemd kan worden. Voor alle duidelijkheid: iedere docent start weer vanaf het nulpunt. De mails die al zijn binnengekomen, tellen dus niet meer mee in de uiteindelijke telling voor de verkiezing ‘Avansdocent van het jaar’.

Evenredig naar de studentenaantallen per academie wordt er berekend wie zich uiteindelijk ‘Avansdocent van het jaar 2008’ mag noemen. De winnaar wordt bekend gemaakt in Punt 13, die op 26 juni verschijnt.

Als jij tussen deze docenten een absolute favoriet hebt, laat dan je definitieve stem horen en mail naar punt@avans.nl. Zet daarin op welke docent je stemt, welke opleiding je doet en natuurlijk je naam. [KvdL]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?