Terug naar overzicht

‘Gesplitste pabo trekt meer mannen’

‘Wij willen laten bekijken of verregaande differentiatie van de pabo een reële mogelijkheid is om meer mannen te trekken’, licht onderwijswoordvoerder Jan Jacob van Dijk van de CDA-fractie in de Tweede Kamer desgevraagd toe. Toen ruim twintig jaar geleden de kleuterschool en het lager onderwijs werden samengevoegd in het basisonderwijs, fuseerden ook de kweekschool en de tot dan toe aparte opleiding voor kleuterleidsters. Iedereen die nu van de pabo komt, mag ook lesgeven in het kleuteronderwijs en moet daar ook stagelopen. Dat draagt veel bij aan het softe imago van de opleiding, vermoedt Van Dijk. ‘Daarom kan ik me voorstellen dat er na een algemeen eerste jaar differentiatie plaatsvindt. Of dat beter na het tweede jaar kan gebeuren weet ik niet precies.’

Dominique Hoozemans, voorzitter van het landelijke overleg van pabo's, heeft wel oren naar het idee van het CDA. ‘Het zou een oplossing kunnen bieden aan het tekort aan mannelijke onderwijzers.’ Wat hem betreft kunnen er speciale afstudeerrichtingen komen voor het jonge en het oudere kind. Dat komt tevens tegemoet aan de veelgehoorde kritiek dat de pabo's te breed opleiden, oppert hij. Binnen de pabo's woedt hierover een discussie. ‘Studenten die straks eventueel kunnen kiezen voor de bovenbouw en geen kleuterstage lopen, mogen natuurlijk geen les geven in de onderbouw. Daar schrikt men voor terug want dat staat op gespannen voet met de wens om breed op te leiden.’

‘Te kort door de bocht’, noemt Mineke van Essen het idee dat een gedeelde pabo meer mannelijke studenten zou trekken. Daar is het vraagstuk te complex voor, ontdekte de Groningse emeritus hoogleraar tijdens het schrijven van een boek over de geschiedenis van de onderwijzersopleiding. ‘Cruciaal is dat de status van de pabo hoger wordt naarmate er meer kennis wordt verlangd. Daardoor krijgt de opleiding meer aantrekkingskracht voor mensen met capaciteiten en ambities. Dat kunnen mannen zijn, maar ook vrouwen.’

Dus in dat licht is de oprichting van academische pabo's, waarbij afgestudeerden zowel een hbo- als universitair diploma ontvangen, een goede ontwikkeling? Van Essen: ‘Als zij daarna ook echt voor de klas komen te staan vind ik het prima, maar ik ben bang dat zij managementfuncties willen vervullen en baasje gaan spelen.’ [GR/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?