Terug naar overzicht

Havisten winnen 1600 euro dankzij Avans

Als onderdeel van hun eindexamen maakten Langenhuijsen en Poirters hun werkstuk ‘Communiceren in de organisatie’ voor accountantskantoor Witlox. Ze maakten een kennismakingsmap voor toekomstige werknemers van dat bedrijf. Dat leverde hen de profielwerkstukprijs op bij Ons Middelbaar Onderwijs (OMO), een overkoepelende stichting van 45 middelbare scholen in Brabant.

Langenhuijsen en Poirters volgden voor het maken van hun werkstuk vier lessen bij de Academie voor Management en Bestuur (AMB) in Den Bosch. Alle Bossche academies van Avans bieden laatstejaars scholieren ‘schakelmodules’ aan. Die kunnen zij inleveren als profielwerkstuk op hun middelbare school. Bovendien maken ze op deze manier kennis met de opleidingen van Avans om ze op ideeën te brengen voor een vervolgopleiding. De modules lopen al enkele jaren, vorig jaar deden er 177 leerlingen aan mee.

In de schakelmodule van AMB leren de scholieren onder andere wat Personeelsmanagement inhoudt, wat de rechten van medewerkers zijn en hoe medewerkers geïnformeerd worden. ‘Ze zien nu al hoe de lessen er uitzien en het is een eerste kennismaking met de opleidingen van Avans’, vertelt Carolina van Rijsewijk die de modules coördineert namens de Dienst Marketing Communicatie en Studentzaken.

Niet onbelangrijk: scholieren die een voldoende halen, krijgen bij sommige Avansacademies al meteen een studiepunt als ze komen studeren aan een van de opleidingen. [EvG]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?