Terug naar overzicht

Hbo wil prestatieafspraken over ouderejaars

Het kabinet stelde de hogescholen vorig jaar elf miljoen euro extra geld in het vooruitzicht – oplopend tot 75 miljoen euro vanaf 2011 ­– om een ambitieuze studiecultuur te bevorderen: het onderwijs moet intensiever en uitdagender worden, de studieuitval moet worden gehalveerd, het scholingsniveau van de docenten moet omhoog enzovoort. Als blijkt dat de doelstellingen niet worden gehaald, kan het kabinet het extra geld intrekken.

Het overleg met het ministerie is in volle gang, zegt een woordvoerder van de HBO-raad. ‘De hogescholen zijn bereid afspraken te maken over de inspanningen die zij gaan leveren, maar verwachten hetzelfde van de minister. Tot dusverre wil hij zich niet vastleggen op afspraken om het taal- en rekenniveau op korte termijn te verbeteren.’ [HC/HOP]

Punt. Of had jij nog wat?

Meer lezen?